Splošni pogoji poslovanja

§ 1 Področje uporabe

Za poslovni odnos med pravno osebo hafesan trgovsko podjetje d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, Slovenija in kupcem veljajo v času naročila izključno naši naslednji pogoji poslovanja. Drugačnih pogojev kupca ne bomo priznali, razen če smo se izrecno dogovorili v pisni obliki.

§ 2 Sklenitev pogodbe

Ob oddaji naročila, vam bomo poslali e-pošto, ki potrjuje sprejem vašega naročila in podrobnosti o naročilu.

Naši izdelki niso namenjeni za prodajo mladoletnikom. Naše izdelke lahko za mladoletnike kupijo le polnoletne osebe.

§ 3 Preklic – Odstop

Za preklic pogodbe lahko uporabite jasno izjavo (npr. pismo, e-pošta, faks) v roku 14 dni od prejema blaga. Blago (originalno zaprt in nepoškodovan izdelek) je potrebno v vsakem primeru brez odlašanja vrniti direktno na sedež podjetja ali preko pošte na naš naslov v roku 14 dni od preklica pogodbe. Vse stroške povezane z vračilom blaga krije kupec. Podjetje ne prevzema nikakršnih plačljivih paketov blaga..

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja, če je dobavljen izdelek že odprt.

§ 4 Dostava in stroški dostave

Razen če ni drugače dogovorjeno, bo blago dostavljeno iz skladišča na naslov za dostavo, ki ste ga navedli. Informacije o dolžini dobavnega roka (običajno se blago odpremi v roku dveh delovnih dneh) so neobvezujoče. Dostava bo izvršena preko pošte.

Za dobave v Sloveniji se kupcu zaračuna naslednje stroške dostave:

                Vrednost naročila*       Stroški dostave
 do 50 EUR  4 EUR
 nad 50 EUR  0 EUR

 

Za dobave na Hrvaško se kupcu zaračuna naslednje stroške dostave:

                Vrednost naročila*       Stroški dostave
 do 50 EUR  8 EUR
 od 50,01 do 100 EUR  4 EUR
nad 100 EUR 0 EUR


*Vrednost blaga brez dodatnih stroškov

Za plačilo po povzetju vam bo poštar ob dostavi paketa zaračunal poleg zgoraj navedenih stroškov dostave še strošek bančne obdelave položnice (trenutno veljavno 1,05 EUR v Sloveniji in 4 EUR na Hrvaškem).

§ 5 Način plačila in zamuda s plačilom

Kupnino lahko plačate na naslednje načine:

  • s kreditno kartico,
  • PayPal,
  • z Maestro kartico (debetna kartica),
  • po povzetju z gotovino


V primeru zamude s plačilom, smo upravičeni do zaračunavanja obresti v višini 8 odstotnih točk nad izhodiščno obrestno mero Evropske centralne banke na leto, pravne stroške in stroške izterjave. Če se naknadno izkaže, da so nastali kakršnikoli dodatni stroški, smo upravičeni do njihovega povračila.

§ 6 Pobot, pridržanje

Pravica do pobota velja samo če so vaši zahtevki pravno potrjeni ali priznani z naše strani. Prav tako ste upravičeni za uveljavljanje pridržka le v primeru, ko je vaš zahtevek osnovan na podlagi istega pogodbenega razmerja.

§ 7 Pridržek lastnine

Dobavljeno blago ostaja naša last do prejema celotnega plačila.

§ 8 Odgovornost za napake

Če je blago poškodovano lahko terjate zamenjavo (odprava napake ali zamenjava). Če je poškodba znatna in zamenjava ni uspešna, lahko odstopite od pogodbe, zmanjšate kupnino ali zahtevate odškodnino.

Vsi nadaljnji zahtevki z vaše strani, ne glede na pravno podlago, bodo avtomatično zavrnjeni razen, če ni v nadaljevanju določeno drugače. Nismo odgovorni za škodo, ki ni povzročena direktno na samem blagu, še zlasti ne za izgubljeni dobiček ali druge finančne škode. V kolikor je naša odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost zaposlenih, predstavnikov in zastopnikov.

Zgoraj navedena omejitev odgovornosti ne velja, če je bila škoda povzročena namenoma, iz hude malomarnosti ali so bile povzročene telesne poškodbe. Prav tako ne velja v primeru, ko se uveljavlja terjatev na podlagi Zakonu o varstvu potrošnikov.

V kolikor zanemarimo pogodbeno obveznost, je odgovornost za škodo omejena največ do višine nastale materialne škode.

Če se reklamacija uveljavlja z zamenjavo, nam morate vrniti blago v roku 30 dni od prejema. Če blaga v tem roku ne prejmemo, imamo pravico zaračunati nakupno ceno nadomestnega izdelka, in odtegniti znesek s pomočjo plačilnega sredstva, ki ste ga izbrali pri prvotnem nakupu.

Zastaralni rok znaša 24 mesecev od dobave blaga.

§ 9 Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov strank

Zaradi bolj enostavnega postopka naročanja in kasnejše izvedbe pogodbenih obveznosti z nami se uporabljajo piškotki, kjer se hranijo IP naslovi in uporabniški podatki, kakor tudi podatki, ki jih pošljete ali vnesete preko spletni strani.

Obdelava podatkov se izvaja na podlagi 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Informacije, ki jih prejmejo od vas, nam pomagajo prilagoditi in nenehno izboljševati individualne nakupovalne izkušnje. Le-te uporabljamo za obdelavo naročil, dostavo blaga in opravljanje storitev ter obdelavo plačil (pri računu za potrebne preglede). Prav tako uporabljamo vaše podatke za komunikacijo z vami o naročilih, izdelkih, storitvah, trženju posebnih ponudb, posodobitev naše evidence, ohranjanje uporabniških računov in priporočanje morebitnih izdelkov ali storitev, ki bi vas lahko potencialno zanimale. Prav tako uporabljamo vaše podatke za izboljšanje spletne trgovine, preprečevanje zlorab na naši spletni strani, izvedbo tehničnih, logističnih in drugih storitev, ki jih v našem imenu opravljajo tretje osebe (npr. obdelava plačil, dostava paketov in pisem, itd.).

§ 10 Veljavna zakonodaja in pristojnost

V kolikor ni drugače razvidno iz predpisov o varstvu potrošnikov, velja slovenski zakon z izključitvijo prodajnega prava ZN. Za kraj pristojnosti velja Ljubljana, Slovenija.