Navodila za preklic

Pravica do odstopa

V roku štirinajstih dni imate pravico do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga. Vendar pa ta pravica ne obstaja več, če so izdelki že odprti. Rok za preklic je štirinajst dni od datuma, ko ste prejeli ali pa je tretja oseba imenovana z vaše strani, ki ni dostavna služba, pridobila izdelke v posest.
Za uveljavitev pravice do odstopa morate nas, hafesan trgovsko podjetje d.o.o., Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana, Slovenija (telefon +386 (0)1 242 84 80, telefaks +386 (0)1 242 84 81,
e-pošta: info@hafesan.si) jasno obvestiti o vaši odločitvi, da odstopate od pogodbe (npr. preko pisemske pošiljke, faksa ali e-pošte). Za to lahko uporabite priložen formular. Da ne bi prekoračili roka za preklic, je dovolj, da pošljete svoje sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom roka za preklic.

Učinki odstopa od pogodbe

Če odstopite od pogodbe, vam bomo nemudoma in najkasneje v roku štirinajstih dni, od dneva prejema vaše odstopne izjave, povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so nastali na vašo željo, ob izboru drugega načina dostave, kot je naša najcenejša ponujena izbira). Vračilo bo izvedeno z bančnim nakazilom na račun, ki ste nam ga posredovali. Če to ni mogoče, bomo uporabili enako metodo plačila, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji razen, če je bilo izrecno dogovorjeno drugače. V nobenem primeru vam ni potrebno plačati pristojbin za povračilo. Vrnitev kupnine lahko zadržimo dokler ne vrnete blaga ali niste dokazali, da ste blago vrnili (karkoli nastopi prej). V vsakem primeru morate blago poslati nazaj ali ga vrniti najpozneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe. Rok vračila je izpolnjen, če ste blago poslali pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Vse neposredne stroške vračila blaga krijete sami.

Formular za odstop od pogodbe

Če želite odstopiti od pogodbe, vas prosimo, da izpolnite formular in ga pošljete na:

hafesan trgovsko podjetje d.o.o.
Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon          +386 (0)1 242 84 80
Telefaks        +386 (0)1 242 84 81
E-pošta:         info@hafesan.si

S to izjavo odstopam od pogodbe za nakup naslednjih hafesan izdelkov:

_______________________________________________________

Številka računa: _______________________

Naročeno:           _________________________ / Prejeto: ________________________

Ime:                       _____________________________________________

Naslov:                 _____________________________________________

E-pošta:               _____________________@_______________._______

Telefon:               _____________________________________________

O  Nakazilo vračila želim prejeti na naslednji transakcijski račun:

Imetnik računa:  ________________________   Banka: __________________________

IBAN:  ________________________________   BIC:      __________________________

Podpis: ____________________________

Datum: ____________________________